Informacje ogólne

Wszystkie terminy wykorzystywane w niniejszej Polityce prywatności mają znaczenie przypisane im w Ustawie o ochronie danych osobowych i Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych obowiązującym w danym czasie (ang. General Data Protection Regulation – GDPR).

Golden Tree d. o. o.  (dalej: firma) przetwarza dane osobowe w kontekście oferowanych przez siebie usług. Firma zobowiązuje się do ochrony poufności danych osobowych i prywatności użytkowników swoich usług poprzez podjęcie odpowiednich środków organizacyjnych i logiczno-technicznych.

Firma nie odpowiada za prawidłowość, kompletność i aktualność danych podawanych przez użytkowników. Firma nie przekazuje danych podmiotom trzecim, innym niż wykonawcy, z którymi posiada zawarte umowy o ochronie danych osobowych i które podlegają tym samym normom ochrony danych osobowych.

Bazy danych osobowych przechowywane są na terytorium Unii Europejskiej. Dane nie są przekazywane do innych państw.

Cel wykorzystania

Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem stron internetowych obsługiwanych przez firmę w celu dokonania zakupu online są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby realizacji i dostawy zamówienia.

W przypadku niektórych usług (takich jak regularne otrzymywanie biuletynów firmowych lub inne działania promocyjne) firma gromadzi dane osobowe za wyraźną zgodą osób fizycznych. Osoba fizyczna może wycofać zgodę w dowolnym momencie zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

Wyrażając zgodę na przechowywanie, przetwarzanie i przesyłanie danych osobowych, biorąc udział w losowaniach nagród lub subskrybując biuletyn za pośrednictwem poczty elektronicznej, osoba fizyczna upoważnia firmę, jako administratora danych osobowych, do przetwarzania zebranych danych osobowych w celu zbierania próbek, ankiet i przetwarzania danych statystycznych, określania sposobu korzystania z usług, dostosowywania oferty i segmentacji, badania rynku, informowania o ofertach, nowościach, korzyściach i/lub przesyłania innych materiałów reklamowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, numeru telefonu (SMS) lub komunikatorów internetowych (np. Viber, Whatsapp), informując użytkowników o usługach portalu internetowego i Golden Tree d.o.o. oraz podmiotów powiązanych.

Okres przechowywania

Jeśli firma przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody poprzez zażądanie usunięcia danych osobowych z bazy danych.

Jeśli dane osobowe są przetwarzane na innej podstawie prawnej (np. wykonanie umowy sprzedaży, przepisy ustawowe), firma przechowuje dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia celu, dla którego dane zostały zebrane lub tak długo, jak przewidują obowiązujące w danym czasie przepisy.

Realizacja praw osób fizycznych

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych lub chciałbyś skorzystać z któregokolwiek z praw wymienionych poniżej w odniesieniu do Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami pod adresem: [email protected] lub wyślij nam zapytanie pocztą na adres Golden Tree d.o.o., Alpska cesta 43, 4248 Lesce, Słowenia.

W przypadku realizacji praw związanych z danymi osobowymi firma zażąda od osoby, której dane dotyczą, dodatkowych informacji w celu wiarygodnej identyfikacji i może odmówić działania tylko wtedy, gdy wykaże, że nie jest w stanie wiarygodnie zidentyfikować osoby, której dane dotyczą.

Firma zobowiązuje się odpowiedzieć na wniosek osoby fizycznej o skorzystanie z któregokolwiek z praw określonych poniżej najpóźniej w ciągu 30 dni. Jeśli wniosek nie może zostać w pełni zrealizowany w tym terminie, firma poinformuje o tym osobę fizyczną wraz z wyjaśnieniem.

Prawo do informacji

Masz prawo do informacji o tym, które z Twoich danych osobowych są przetwarzane przez firmę, na jakiej podstawie, w jakim celu i jak długo są przechowywane.

Prawo do bycia zapomnianym

Jeśli nie chcesz już, aby Twoje dane osobowe były przechowywane i przetwarzane przez firmę, i pod warunkiem, że nie ma innych zgodnych z prawem podstaw do ich dalszego przechowywania, możesz w dowolnym momencie zażądać od firmy usunięcia swoich danych osobowych.

Prawo do żądania korekty lub wymazania danych, jak również prawo do sprzeciwu,

W każdej chwili możesz zażądać sprostowania lub usunięcia swoich danych osobowych oraz złożyć skargę dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych przez firmę, korzystając z danych kontaktowych podanych w tej części regulaminu.

W każdej chwili możesz usunąć swoje dane z bazy otrzymujących powiadomienia. Wystarczy, że wyślesz wiadomość na adres [email protected] lub klikniesz na link „Wypisz się” na końcu maila z treściami reklamowymi.

Aby zrezygnować z otrzymywania promocyjnych wiadomości SMS, należy kliknąć łącze znajdujące się w dolnej części otrzymanej wiadomości SMS. Zostaniesz przekierowany na stronę internetową, na której możesz wprowadzić swój numer telefonu lub numer telefonu, na który nie chcesz już otrzymywać promocyjnych wiadomości SMS. Po wprowadzeniu numeru telefonu należy kliknąć czerwony przycisk z napisem „Wypisz się”, co spowoduje usunięcie numeru telefonu z naszej bazy danych odbiorców.

Zarejestrowali użytkownicy mogą w każdej chwili zaprzestać korzystania ze sklepu internetowego i anulować swoją rejestrację. Aby to zrobić, należy zgłosić anulowanie na piśmie. Przed przekazaniem oświadczenia o anulowaniu rejestracji użytkownik musi wywiązać się ze wszystkich zobowiązań finansowych wobec firmy (z tytułu zakupów dokonanych w sklepie internetowym). Na podstawie tej polityki prywatności firma chroni poufność danych osobowych i prywatność użytkowników sklepu internetowego także po anulowaniu rejestracji.

Prawo do przenoszenia danych osobowych

Osoba fizyczna może, jeśli sobie tego życzy, zażądać od podmiotu przetwarzającego udostępnienia jej dotyczących jej danych osobowych, które dostarczyła administratorowi, w ustrukturyzowanej, powszechnie używanej formie nadającej się do odczytu maszynowego,

Prawo do środka prawnego i sankcji

Osoba fizyczna ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (Komisarza ds. informacji Republiki Słowenii), a także prawo do środków odwoławczych od decyzji organu nadzorczego lub w przypadku bezczynności organu nadzorczego. Prosimy w pierwszej kolejności korzystać z prawa do złożenia skargi bezpośrednio do firmy. Dane kontaktowe podano powyżej.

Prawa związane ze zautomatyzowanym przetwarzaniem

Osoba fizyczna ma prawo nie podlegać działaniom opartym wyłącznie na profilowaniu, analizie lub przewidywaniach dokonywanych przy użyciu zautomatyzowanych środków przetwarzania. W takim przypadku osoba fizyczna może złożyć skargę, korzystając z danych kontaktowych podanych powyżej.

Prawo do wycofania zgody

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wycofania zgody na dalsze przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody (np. w przypadku otrzymywania komunikatów promocyjnych).

Dane firmy:

Golden Tree d. o. o.

Alpska cesta 43

4248 Lesce, Słowenia

Nr ewidencyjny: 6708501000

NIP dla VAT: SI28639103 (podatnik)

Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Okręgowym w Kranju, nr SRG 2014/46021 z dnia 17. 10. 2014

Kapitał zakładowy: 7.500,00 EUR

Nr rachunku w banku Lon d.d. Kranj, nr: SI56 6000 0000 0453 449

Polityka ochrony danych osobowych została zaktualizowana dnia 26. 01. 2023.