Warunki sprzedaży na stronie internetowej www.goldentree.pl

1. Wprowadzenie

Wszystkie treści opublikowane na stronie www.goldentree.pl stanowią własność firmy Golden Tree d. o. o. i mogą być wykorzystywane jedynie w celach niekomercyjnych. Zabronione jest kopiowanie, powielanie lub rozpowszechnianie tych treści bez zgody Golden Tree d.o.o.

Golden Tree d. o. o. zastrzega sobie prawo do zmiany treści opublikowanych na stronie internetowej www.goldentree.pl.

Wyrażenia w tych Warunkach sprzedaży, zapisane w męskiej formie gramatycznej, mają charakter neutralny i dotyczą wszystkich płci. 

Dostęp do informacji

Firma zobowiązuje się do zapewnienia kupującemu następujących informacji:

 • informacje o firmie (nazwa i siedziba firmy, nr ewidencyjny),
 • dane kontaktowe, które umożliwiają kupującemu szybką i skuteczną komunikację (e-mail, adres),
 • zasadnicze charakterystyki towarów i usług,
 • informacje o dostępności produktów (każdy produkt czy usługa, dostępne w portalu, powinny być dostępne w rozsądnym terminie),
 • informacje o warunkach dostawy bądź wykonania usługi (sposób, miejsce i termin dostawy),
 • wszystkie ceny muszą być jasno określone i zawierać informację o doliczeniu bądź niedoliczeniu podatku i kosztów dostawy,
 • sposób płatności i dostawy,
 • obowiązywanie oferty,
 • termin, w którym możliwe jest odstąpienie od umowy oraz warunki odstąpienia, oprócz tego informacje o kosztach związanych ze zwrotem towaru,
 • opis postępowania reklamacyjnego wraz z danymi osoby kontaktowej bądź centrum pomocy.

2. Informacje ogólne

Te warunki ogólne obowiązują dla sprzedaży towarów i usług na stronie internetowej www.goldentree.pl, w sklepie internetowym firmy Golden Tree d.o.o., Alpska cesta 43, 4248 Lesce (dalej: Golden Tree). Korzystając ze strony internetowej Golden Tree użytkownik oświadcza, że zapoznał się i w całości akceptuje ogólne warunki sprzedaży. Uznaje się, że złożenie zamówienia w jakiejkolwiek formie jest równoznaczne z zaakceptowaniem ogólnych warunków sprzedaży.

3. Zamawianie towarów i usług

W sklepie internetowym www.goldentree.pl towar i usługi można zamówić w następujący sposób: poprzez formularz zamówienia w sklepie internetowym.

Do złożenia zamówienia za pośrednictwem formularza na stronie internetowej niezbędne jest podanie numeru telefonu, na który sklep będzie wysyłać powiadomienia o przebiegu realizacji zamówienia (wszystkie otrzymywane SMS są bezpłatne). Odstąpienie od zamówienia – patrz pkt. 9.

Fakturę bądź umowę sprzedaży kupujący otrzymuje na adres e-mail, podany podczas składania zamówienia. Dokumenty te są także przechowywana w siedzibie firmy księgowej Innovativni računovodski servis, Maja Vogrinc s. p., pod adresem ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj.

Wszystkie dokumenty przechowywane są z bezpiecznych szafach spełniających określone wymogi.

Procedura zakupu/zamówienia

Złożenie zamówienia na wszystkich stronach internetowych firmy Golden Tree d. o. o. odbywa się poprzez podanie swoich danych w formularzu zamówienia i kliknięcie przycisku złożenia zamówienia. Składając zamówienie kupujący wyraża zgodę na obowiązek zapłaty. 

 • Wybór produktu: W formularzu zamówienia wybierz odpowiedni produkt lub ilość zamawianych produktów. Przed kliknięciem przycisku złożenia zamówienia na stronie internetowej są zawsze dostępne informacje dot. zamawianego produktu.
 • Następnie kliknij “Do kasy”. Podaj swoje dane i zdecyduj o sposobie płatności.
 • Potwierdzenie zamówienia: Gdy złożysz zamówienie i tym samym potwierdzisz obowiązek zapłaty, zostaniesz przekierowany na stronę internetową zawierającą komunikat o przyjęciu zamówienia. Oprócz tego na podany adres e-mail otrzymasz potwierdzenie zamówienia ze wszystkimi informacjami o rodzaju produktu, ilości, cenie końcowej i dacie dostawy..
 • Anulowanie/zmiana zamówienia: Jeżeli kupujący nie anuluje zamówienia, uważa się je za potwierdzone. Po otrzymaniu potwierdzenia Golden Tree d. o. o. weryfikuje stany magazynowe i możliwość dostawy. Jeżeli nie jest możliwe dostarczenie produktu w zapisanym terminie, kupujący zostanie o tym fakcie poinfomowany telefonicznie lub mailowo. Kupujący może anulować lub zmienić swoje zamówienie, składając na stronie internetowej nowe zamówienie z nowymi danymi i wysyłając na adres [email protected] prośbę o anulowanie zamówienia (należy podać numer zamówienia, które ma zostać anulowane). Zmiana zamówienia jest możliwa do godz. 7.00 następnego dnia, zanim zamówienie zostanie wysłane.
 • Wysyłka: W umówionym terminie Golden Tree d. o. o.  skompletuje i wyśle towar za pośrednictwem wybranej metody dostawy. Składając zamówienie kupujący zobowiązuje się do przyjęcia przesyłki. W przypadku nieodebrania przesyłki kupujący pokrywa koszty, które firma poniosła z tego tytułu.

Produkty zostaną wysłane najpóźniej w ciągu trzech dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. Data dostawy (po przekazaniu przesyłki firmie świadczącej usługi pocztowe) jest uzależniona od firmy świadczącej usługi pocztowe.

Przed sfinalizowaniem zamówienia lub dokonaniem płatności kupujący może sprawdzić specyfikację samego zamówienia (produkty, ilość, cena…)..

4. Ceny i promocje

Wszystkie ceny na stronie internetowej są wyrażone w złotych polskich i zawierają VAT, nie zawierają natomiast kosztów dostawy. Poza ceną produktu na fakturze wykazane są także koszty dostawy – w kwocie wskazanej w formularzu zamówienia. Oferty promocyjne (rabaty) mogą mieć charakter tygodniowy lub dzienny, kształtowane są w zależności od popytu i dostępności towarów w magazynie.

Firmy bądź płatnicy VAT zobowiązani są do podania numeru ewidencyjnego lub NIP. Ceny obowiązują od 26.01.2023 do odwołania lub zmiany.

Kupony rabatowe:

Przy składaniu zamówienia kupujący może podać kod kuponu promocyjnego, który pomniejsza wartość towaru bądź usługi i, co za tym idzie, pomniejsza ostateczną wartość zamówienia.

 

Kupony rabatowe (za wyłączeniem kuponu uprawniającego do bezpłatnej dostawy) nie obejmują żadnej z następujących usług: cena dostawy, cena dodatku za płatność za pobraniem, cena „ubezpieczenia przesyłki” i cena usługi „Ekspresowej wysyłki”.

Kupony i rabaty nie sumują się. Przy jednym zamówienia można wykorzystać tylko jeden aktywny kupon/rabat.

 

5. Metody płatności

Za zamówione towary i usługi można zapłacić:

 • kartą kredytową,
 • przez PayPal kartą kredytową lub debetową,
 • za pobraniem – GLS

W pierwszym przypadku można zapłacić kartą kredytową za pośrednictwem jednej z następujących usług: Paymill, Checkout.com, Stripe.

W drugim przypadku opłata dokonywana jest przez PayPal, a prowizję pokrywa firma Golden Tree d.o.o.

W trzecim przypadku należy zapłacić kurierowi, który dostarczy przesyłkę.

Dla osób prawnych obowiązują takie same warunki zamówienia i płatności..

Koszt przesyłki to 19 zł (GLS).

 

6. Ubezpieczenie przesyłki premium

Przed złożeniem zamówienia kupujący ma możliwość wyboru ubezpieczenia przesyłki premium, co oznacza, że przesyłka będzie dodatkowo ubezpieczona na wypadek zgubienia lub uszkodzenia podczas doręczenia. Usługa jest dodatkowo płatna, a jej cena to 9 zł

W przypadku zagubienia lub uszkodzenia przesyłki podczas doręczenia, zobowiązujemy się do niezwłocznego wysłania nowej przesyłki lub, w przypadku już opłaconego zamówienia, do zwrotu pieniędzy, jeżeli produktu/produktów nie ma już w magazynie.

Usługa ta pozwala zatem UNIKNĄĆ konieczności składania reklamacji u kuriera i zwrotu produktu na własny koszt. Unikamy w ten sposób przedłużających się reklamacji u firm kurierskich. Na podstawie zdjęcia stanu przesyłki kupujący jest natychmiast uprawniony do wymiany bez konieczności fizycznego sprawdzania uszkodzonego produktu. Usługa NIE pozwala na zatrzymanie przez klienta uszkodzonego produktu. Sprzedający określi konieczność dokonania zwrotu starego produktu, kierując się jego wartością i stopniem uszkodzenia.

7. Pierwszeństwo wysyłki (skok na początek kolejki):

Przed złożeniem zamówienia kupujący może wybrać pierwszeństwo realizacji zamówienia, co oznacza, że zamówienie zostanie przygotowane tego samego lub najpóźniej następnego dnia roboczego. Usługa jest dodatkowo płatna, a jej cena to 15 zł.

Zamówienia priorytetowe przygotowujemy i wysyłamy szybciej niż zamówienia standardowe, jednak z uwagi na charakter pracy firm przewozowych wciąż nie możemy zapewnić, że takie zamówienia dotrą szybciej. Nie możemy także przewidzieć, czy z powodu nieprzewidzianych sytuacji nie dojdzie do opóźnienia po stronie dostawcy (ekstremalne warunki pogodowe, problemy techniczne itp.). Gwarantujemy jedynie priorytetowe traktowanie takiego zamówienia po naszej stronie.

8. Zastrzeżenie prawa własności

Zastrzegamy sobie prawo własności do sprzedanego towaru i usług, które pozostają własnością firmy Golden Tree także w chwili doręczenia, do momentu uiszczenia przez kupującego całości ceny.

9. Odstąpienie od umowy i zwrot towaru

Zamówienie można anulować w każdej chwili przed jego potwierdzeniem.

Konsument ma czternaście (14) dni od doręczenia towaru na poinformowanie firmy (na adres e-mail [email protected]) o odstąpieniu od umowy. Nie ma obowiązku podawania przyczyny odstąpienia. Termin zaczyna biec pierwszego dnia po doręczeniu. Jedyny koszt, jaki konsument ponosi w związku z odstąpieniem od umowy, to koszt fizycznego zwrotu towaru (obliczany wg cennika firmy przewozowej i uzależniony od formy przesyłki). Towar należy zwrócić sprzedającemu najpóźniej w terminie 14 dni od przesłania zawiadomienia o odstąpieniu od umowy (zakupu).

Konsument zobowiązany jest zwrócić towar sprzedającemu w stanie nieuszkodzonym i w niezmienionej ilości, chyba że towar został zniszczony, uszkodzony, zagubiony bądź jego ilość zmniejszyła się bez winy konsumenta. Konsument ma prawo obejrzeć i przetestować towar w zakresie niezbędnym do stwierdzenia jego stanu faktycznego. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości towaru, jeżeli zmniejszenie to jest skutkiem postępowania, które nie było niezbędne do stwierdzenia natury, właściwości i sposobu działania towaru. Konsument nie może w sposób nieograniczony wykorzystywać towaru do chwili odstąpienia od umowy.

Jeżeli przy zakupie wykorzystano bonus, kod rabatowy lub kod promocyjny, środki te uznaje się za rabat, w związku z czym nie podlegają one zwrotowi. Zwrotowi podlega tylko kwota wpłacona przez kupującego. W przypadku odstąpienia od umowy bon podarunkowy uznaje się za środek płatniczy, w związku z czym jego wartość zostaje zwrócona użytkownikowi w formie bonu podarunkowego z nowym terminem ważności.

Zwrot dokonanych wpłat łącznie z kosztami dostawy (poza dodatkowymi kosztami związanymi z wyborem innego sposobu dostawy niż najkorzystniejsza cenowo standardowa forma dostawy) zostanie wykonany jak najszybciej, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od doręczenia towaru. Firma dokonuje zwrotu za pośrednictwem środka płatniczego, który został wykorzystany przez konsumenta, chyba że konsument wyraził zgodę na zastosowanie innego środka płatniczego i jeżeli środek ten nie wiąże się z poniesieniem przez konsumenta dodatkowych kosztów. Jeżeli konsument dokonał zakupu z płatnością za pobraniem, firma dokonuje przelewu na rachunek bankowy konsumenta.

Zwrot otrzymanego towaru w terminie przewidzianym dla odstąpienia od umowy uznaje się za zawiadomienie o odstąpieniu od umowy.

Prawo do odstąpienia od umowy określają szczegółowo przepisy  Ustawy o ochronie konsumentów (Uradni list RS, nr 130/22, dalej także: ZVPot-1) (dokładniej od art. 134 do art. 145).

Do zwracanego towaru należy dołączyć kopię faktury i dane osobowe wraz z numerem rachunku bankowego (IBAN), na który dokonany zostanie zwrot.

Jeżeli towar lub usługa nie działają prawidłowo lub nie działają zgodnie z oczekiwaniami kupującego, może on skontaktować się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego lub wysłać wiadomość na [email protected]. Pozwala to uniknąć potencjalnie nieprawidłowego użytkowania towaru/usług i uszkodzenia samego towaru lub innych przedmiotów.

Prawo do odstąpienia od umowy ma na celu umożliwienie konsumentowi zapoznanie się z towarem w zakresie koniecznym do stwierdzenia jego charakteru, właściwości i funkcjonowania. Konsument może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy w przypadku pierwszego zakupu produktu. W przypadku wszystkich kolejnych zamówień i zakupów tego samego produktu konsument nie może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, ponieważ przy pierwszym zamówieniu miał już możliwość stwierdzenia charakteru, właściwości i funkcjonowanie towaru.

O ile strony umowy nie ustaliły inaczej, konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 134 ust. 1 Ustawy o ochronie konsumentów, w przypadku umów dotyczących (dokładniej w art. 135 Ustawy o ochronie konsumentów):

 1. towarów lub usług, których cena uzależniona jest od wahań na rynkach, na które firma nie ma wpływu i które mogą wystąpić przed terminem do odstąpienia od umowy;
 2. towarów, wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;
 3. towarów ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia;
 4. świadczenia usługi, która zobowiązuje konsumenta do zapłaty, jeżeli firma w całości zrealizuje przedmiot umowy i jeżeli świadczenie rozpoczęło się na podstawie wyraźnej zgody konsumenta, który był  świadomy utraty prawa do odstąpienia od umowy w momencie jest zrealizowania przez firmę;
 5. dostawy zapieczętowanych nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo programów komputerowych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. towaru dostarczanego w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowie lub ze względów higinicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 7. towaru, który po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 8. dostarczania treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się i, jeżeli umowa zobowiązuje konsumenta do zapłaty, jeśli:

– konsument wyraźnie zgodził się na rozpoczęcie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

– konsument zgodził się z tym, że w ten sposób traci prawo do odstąpienia od umowy, i

– firma przedstawiła potwierdzenie zgodne z przepisami art. 132 ust. 6 lub art. 133 ust 2 Ustawy o ochronie konsumentów.

 

10. Informacje ogólne

O ile zamówienie zawiera większą ilość takich samych produktów, których zgodnie z instrukcją nie sposób wykorzystać przez pierwsze 14 dni, kupujący jest uprawniony do zwrotu całej kwoty zakupu tylko wtedy, gdy przed upływem 14-dniowego terminu dokona zwrotu pozostałych mu produktów. Jeżeli kupujący zwróci produkt z widocznymi oznakami jego stosowania, nie jest uprawniona do zwrotu, a firma zniszczy resztki produktu i nie zwróci go kupującemu. 

Przykład: Jeżeli zamówienie zawiera 3 sztuki produktu Golden Tree Omega 3 i kupujący nie zaobserwuje żadnych pożądanych efektów, cała kwota zakupu zostanie zwrócona, jeżeli przed ustalonym terminem 14 dni od zamówienia kupujący zwróci do siedziby firmy dwa pełne opakowania Golden Tree Omega 3 i resztę z pierwszego opakowania, której nie wykorzystała przez pierwsze 14 dni. Wynika to z tego, że zgodnie z instrukcją w pierwszym miesiącu można zażyć tylko od 30 do 60 kapsułek (2 kapsułki dziennie), czyli tyle, ile znajduje się w jednym opakowaniu  Golden Tree Omega 3.

Jeśli po 14 dniach stosowania kupujący zwróci więcej niż jedno w połowie puste opakowanie Golden Tree Omega 3, nie będzie uprawniony do zwrotu całej kwoty. Jeżeli kupujący zwróci produkt z widocznymi oznakami jego stosowania, firma zniszczy resztki produktu i nie zwróci go kupującemu.

Complete Biotics / Premium Collagen Complex / Alpha Man / Active Move / Active Burn / Liver Complex / Sleep Well / Ageless / Spotless / Gut Restore / Bloom / My Cycle / Be Brain / Oral Biotics

W przypadku zakupu produktu Complete Biotics / Premium Collagen Complex / Alpha Man / Active Move / Active Burn / Liver Complex / Sleep Well / Ageless / Spotless / Gut Restore / Bloom / My Cycle / Be Brain / Oral Biotics konsument uprawniony jest do 60-dniowego terminu odstąpienia od umowy.

Termin zaczyna biec pierwszego dnia po doręczeniu. Jedyny koszt, jaki konsument ponosi w związku z odstąpieniem od umowy, to koszt fizycznego zwrotu towaru (obliczany wg cennika firmy przewozowej i uzależniony od tego, czy wysyłana jest od formy przesyłki). Towar należy zwrócić sprzedającemu najpóźniej w terminie 30 dni od przesłania zawiadomienia o odstąpieniu od umowy (zakupu).

O ile zamówienie zawiera większą ilość takich samych produktów, których zgodnie z instrukcją nie sposób wykorzystać przez pierwsze 60 dni, kupujący jest uprawniony do zwrotu całej kwoty zakupu tylko wtedy, gdy przed upływem 90-dniowego terminu dokona zwrotu pozostałych mu produktów.

Idealna dziewczyna

W ramach programu Idealna dziewczyna zwrot całości kwoty zakupu możliwy jest również wtedy, gdy klientka przekaże efekty skutecznej metamorfozy, do której doszło dzięki udziałowi we wspomnianym programie.

Jeżeli po metamorfozie klientka chce otrzymać zwrot ceny zakupu, powinna nas o tym powiadomić, wysyłając wiadomość na nasz adres e-mail. Robiąc to wyraża zgodę na wykorzystanie jej efektów, historii i pozostałych materiałów do celów reklamowych, jak również zgadza się na przeniesienie praw autorskich do tych materiałów na firmę Golden Tree d.o.o.

Jeżeli klientka nie wyraża zgody, zwrot ceny zakupu nie jest możliwy.

Idealna dieta

Jeżeli kupujący w terminie czternastu (14) dni od dnia zakupu stwierdzi, że treść programu nie spełnia jego oczekiwań, może zażądać zwrotu ceny zakupu.

Wniosek należy przesłać pocztą elektroniczną na adres [email protected] – zespół zajmie się resztą.

Całość kwoty zostanie przekazana na rachunek kupującego w terminie czternastu (14) dni od otrzymania przez nas wniosku.

11. Dochodzenie praw z tytułu rękojmi

Konsument jest uprawniony do dochodzenia swoich praw z tytułu rękojmi, z poszanowaniem postanowień Ustawy o ochronie konsumentów (dokładniej od art. 81 do art. 87).

Sprzedawca dostarcza konsumentowi towar spełniający wymagania z art. 72, 73 i 74 Ustawy o ochronie konsumentów, kiedy jest to zasadne, oraz odpowiada za wady, który towar posiadał w chwili dostarczenia.

Sprzedawca odpowiada za każdą wadę, którą towar posiada w chwili dostarczenia i która zostanie ujawniona w okresie dwóch lat od dostarczenia towaru.

Kupujący może dochodzić praw z tytułu rękojmi, jeżeli powiadomi sprzedawcę o wadzie w terminie do dwóch miesięcy od momentu ujawnienia wady. Kupujący zobowiązany jest dokładnie opisać wadę. Zawiadomienie można przesłać drogą mailową na adres [email protected]. Do zawiadomienia należy dołączyć fakturę lub numer zamówienia. Kupujący zobowiązany jest umożliwić sprzedawcy sprawdzenie towaru będącego podstawą dochodzenia praw z tytułu rękojmi. Jeżeli istnienie wady jest sporne, firma w terminie 8 dni prześle konsumentowi pisemną odpowiedź.

Sprzedawca nie odpowiada za wady, które zostałyby ujawnione po upływie dwóch lat od doręczenia przedmiotu.

Prawa, o których mowa w art. 81 ust. 1 Ustawy o ochronie konsumentów wygasają po dwóch latach od dnia, w którym konsument poinformował sprzedawcę o wadzie produktu.

W przypadku wadliwości towaru kupujący, który poinformował sprzedawcę o ujawnieniu wady, jest, na warunkach i w poniższej kolejności, uprawniony do:

 1. żądania od sprzedawcy bezpłatnego usunięcia wady;
 2. żądania obniżenia ceny zakupu proporcjonalnie do ujawnionej wady lub odstąpienia od umowy i żądania zwrotu zapłaconej kwoty.

 

Warunki i terminy usunięcia wady określa szczegółowo art. 82 Ustawy o ochronie konsumentów, który m.in. stwierdza:

 • kupujący może żądać od sprzedawcy, by ten w terminie nie dłuższym niż 30 dni bezpłatnie usunął wadę towaru (sprzedawca może wydłużyć ten termin za najwyżej 15 dni z uwagi na naturę, złożoność, powagę wady itd. O przedłużeniu terminu sprzedawca musi poinformować kupującego przed upływem 30-dniowego terminu.);
 • kupujący może dokonać wyboru między naprawą i wymianą towaru na nowy, chyba że nie jest to możliwe lub powoduje nieproporcjonalne koszty w porównaniu z innym żądaniem, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności. 

 

Bez względu na powyższe kupujący może odstąpić od umowy i od razu żądać zwrotu wpłaconej kwoty, jeżeli wada zostanie ujawniona przed upływem 30 dni od dostarczenia towaru.

 

Prawo do rękojmi regulują przepisy Ustawy o ochronie konsumentów (od art. 81 dalej).

 

12. Ocenianie produktów i usług

Każda osoba odwiedzająca stronę internetową może ocenić dostępne na niej produkty. Do przesłania oceny nie jest potrzebne konto użytkownika.

Każda ocena jest ręcznie weryfikowana. Sprawdzana jest treść oceny i zgodność treści z cyfrą oceny. Odfiltrowane oceny nie są włączone do wyświetlanej oceny łącznej.

Zastrzegamy sobie prawo do niepublikowania komentarzy/ocen, co do których stwierdzimy, iż:

 • mogłyby poważnie dotknąć, atakować lub obrażać inne osoby;
 • mają charakter rasistowski, seksistowski, homofobiczny, nie mają związku z opublikowaną treścią;
 • sugerują czynności seksualne, stanowią nadużycie lub są w inny sposób nieodpowiednie;
 • zawierają mocne przekleństwa lub inne bezsprzecznie obraźliwe słowa;
 • naruszają przepisy, bronią lub namawiają do naruszania prawa; dotyczy to w szczególności przestępstw zniesławienia i uwłaczania czci lub niedozwolonego naruszania praw osobistych, praw autorskich i pokrewnych;
 • stanowią reklamę produktów lub usług innych firm;
 • zawierają dane kontaktowe, takie jak nr telefonu, adres pocztowy lub e-mail lub dane osobowe, które nie są publiczne;
 • zawierają linki do innych stron internetowych;
 • są napisane w innym języku, niż język polski;
 • opisują lub namawiają do czynności, które mogłyby zagrażać bezpieczeństwu lub dobrostanowi innych ludzi
 • stanowią tzw. SPAM, czyli są w zasadzie wielokrotnie publikowanymi wiadomościami o takiej samej lub podobnej treści;
 • ni dotyczą treści publikowanych na stronie internetowej.

Wszystkie komentarze, w których ocena (liczba gwiazdek) i treść są zgodne, a ich treść nie narusza warunków podanych powyżej, publikujemy na stronie internetowej, bez względu na to, czy chodzi o ocenę pozytywną czy negatywną.

 

13. Odpowiedzialność

Firma Golden Tree d.o.o. nie odpowiada za komplikacje i problemy, wynikające z potencjalnego nieprawidłowego korzystania z towaru/usług. Jednocześnie pracownicy centrum pomocy sklepu internetowego Golden Tree nie są odpowiedzialni za rozwiązywanie potencjalnych problemów związanych z korzystaniem z towaru/usług.

Firma Golden Tree d.o.o. nie odpowiada za możliwe tymczasowe problemy związane z działaniem strony internetowej www.goldentree.pl, możliwe niedokładne informacje i potencjalne szkody, do których mogłoby dojść w wyniku wykorzystania niedokładnych lub niepełnych informacji.

Firma Golden Tree d.o.o. zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy lub realizacji zamówienia, jeżeli oferta będzie zawierać znaczące wady. Znacząca wada obejmuje fakty, na podstawie których firma Golden Tree d.o.o. nie zgodziłaby się na zawarcie umowy. Do wspomnianych wad zaliczają się także oczywiste wady dotyczące ceny, będące efektem problemów technicznych itp.

Komunikacja odbywa się wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej i poczty elektronicznej.

14. Reklamacje i spory

Firma Golden Tree d.o.o. respektuje obowiązujące prawo dotyczące ochrony konsumentów. Firma Golden Tree d.o.o. stara się wypełniać obowiązek stworzenia skutecznego systemu rozpatrywania reklamacji i określenia osoby, z którą kupujący mógłby skontaktować się telefonicznie lub mailowo w przypadku problemów. Reklamacje należy składać na piśmie na adres e-mail: [email protected]. Firma w ciągu trzech dni roboczych potwierdzi przyjęcie reklamacji i poinformuje kupującego o terminie jej rozpatrzenia. Kupujący będzie na bieżąco informowany o przebiegu procedury reklamacyjnej.

Firma Golden Tree d.o.o. dokłada wszelkich starań, by potencjalne spory rozstrzygnąć polubownie.

Pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich

Zgodnie z normami prawnymi nie uznajemy żadnego podmiotu świadczącego usługi pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich za właściwy do rozstrzygania sporów konsumenckich, które mogą być wytoczone przez konsumenta zgodnie z Ustawą o pozasądowym rozstrzyganiu sporów konsumenckich. Firma Golden Tree d.o.o., która jako podmiot oferujący towary i usługi umożliwia zakupy w sklepie internetowym na terytorium Słowenii, na swojej stronie internetowej zamieszcza link do platformy służącej rozstrzyganiu sporów konsumenckich (SRPS). Platforma jest dostępna TUTAJ.

Regulacja ta wynika z Ustawy o pozasądowym rozstrzyganiu sporów (Uradni list RS nr 81/15), Rozporządzenia (UE) nr 524/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich i zmiany Rozporządzenia (WE) nr 2016/2004 i Dyrektywy 2009/22/WE.

15. Ciasteczka i reklamy

Ciasteczka to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej. Ciasteczka nie wyrządzają szkody urządzeniu i oprogramowaniu. Zapisywanie ciasteczek odbywa się pod całkowitą kontrolą przeglądarki, używanej przez użytkownika – wedle życzenia może on ograniczyć lub zabronić zapisywania ciasteczek.

Ciasteczka są nieszkodliwe a ich działanie jest ograniczone czasowo.

W słoweńskim ustawodawstwie stosowanie ciasteczek jest uregulowane w Ustawie o łączności elektronicznej (Uradni list RS nr 130/2020, dalej: ZEKom-2), której art. 225 stanowi podstawę prawną dla troski o prywatność użytkowników Internetu.

Strona internetowa www.goldentree.pl wykorzystuje ciasteczka, które nie przechowują danych osobowych, śledzą jedynie aktywność odwiedzających i ich wybory w celu zapewnienia lepszego doświadczenia. Kontynuując korzystanie ze strony internetowej użytkownik wyraża zgodę na stosowanie ciasteczek.

Dlaczego ciasteczka są potrzebne?

Ciasteczka mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia przyjemnego korzystania z usług internetowych. Interakcja między użytkownikiem Internetu i stroną internetową jest szybsza i sprawniejsza dzięki ciasteczkom. Za ich pośrednictwem strona internetowa zapamiętuje preferencje i doświadczenia użytkownika, przeglądanie stron internetowych jest dzięki temu bardziej efektywne i przyjemne.

Na początku każdorazowego korzystania ze sklepu internetowego firma przypisuje użytkownikowi ciasteczko w celu identyfikacji, monitorowania koszyka i zapewnienia identyfikowalności. Ciasteczko jest przechowywane w pamięci serwera tylko na czas odwiedzin w sklepie internetowym i jest usuwane po godzinie bezczynności . Firma może również przechowywać na komputerze osobistym użytkownika pewne trwałe ciasteczka, takie jak numer identyfikacyjny użytkownika w postaci zaszyfrowanej w celu identyfikacji przy kolejnej wizycie w sklepie internetowym lub ocenie towarów, dzięki czemu użytkownik wie, które elementy zostały już ocenione. Firma może również pośrednio przechowywać zewnętrzne ciasteczka Google Analytics służące do analizy odwiedzin strony internetowej. Firma może wykorzystywać te dane w formie zanonimizowanego podsumowania do celów analizy statystycznej. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w sieci firma gromadzi również adresy IP, z których użytkownicy łączą się ze sklepem internetowym.

Wyłączanie ciasteczek

Użytkownik sam decyduje, czy wyraża zgodę na zapisywanie ciasteczek na swoim urządzeniu. Ustawienia dotyczące ciasteczek można sprawdzić i zmienić w przeglądarce.

Aby uzyskać informacje o ustawieniach dotyczących ciasteczek, należy wybrać swoją przeglądarkę:

Jeżeli zmienisz lub usuniesz plik z ciasteczkami, zmienisz lub zaktualizujesz przeglądarkę lub urządzenie, może być potrzebne ponowne zablokowanie ciasteczek. Procedura zarządzania i usuwania ciasteczek różni się w zależności od przeglądarki. Jeśli potrzebujesz pomocy, możesz jej poszukać w dziale pomocy użytkownikom przeglądarki. Śledzenie przez Google Analytics można zablokować tutaj.

Ciasteczka wykorzystywane na tej stronie

Nazwa ciasteczkaCzas trwaniaFirmaCel
U2 miesiąceAdsymptoticRemarketing
wp_automatewoo_visitor_8959e840ebf05cfa4497ea44e25855b82 lataAutomate WooRemarketing
wp_automatewoo_session_startedCzas trwania sesjiAutomate WooRemarketing
Uid1 rokOutbrainRemarketing
criteo_write_test1 dzieńOutbrainRemarketing
IDE1 rokDoubleClickRemarketing
test_cookie1 dzieńDoubleClickRemarketing
Fr2 miesiąceFacebookDziałanie wtyczki Facebook
_ga2 lataGoogle Inc.Statystyka odwiedzin strony
_gat1 dzieńGoogle Inc.Statystyka odwiedzin strony
_gid1 dzieńGoogle Inc.Statystyka odwiedzin strony
__cfduid1 rokMetriloStatystyka odwiedzin strony
__cfduid1 rokOne SignalWiadomości z sieci
Criteo1 miesiącOutbrainRemarketing
__cfduid1 rokPaymillFunkcjonowanie systemu płatności
Pookie1 rokPlistaRemarketing
Um1 miesiącPlistaRemarketing
_hjIncludedInSampleCzas trwania sesjiHot JarStatystyka odwiedzin strony
PHPSESSIDCzas trwania sesjiPopolna PostavaPoprawa doświadczeń użytkowników
woocommerce_cart_hashCzas trwania sesjiPopolna PostavaZapisywanie zawartości koszyka
woocommerce_items_in_cartCzas trwania sesjiPopolna PostavaZapisywanie produktów
wp_woocommerce_session_8959e840ebf05cfa4497ea44e25855b82 dniPopolna PostavaZapisywanie produktów
popolnapostava_first_visit1 rokPopolna PostavaŚledzenie nowych odwiedzających
JSESSIONIDCzas trwania sesjiNew RelicStatystyka odwiedzin strony
M10 latStripeFunkcjonowanie systemu płatności
__stripe_mid1 rokStripeFunkcjonowanie systemu płatności
__stripe_sid1 dzieńStripeFunkcjonowanie systemu płatności
NsrCzas trwania sesjiStripeFunkcjonowanie systemu płatności
t_gid1 rokTaboolaŚledzenie zakupu
taboola_usg1 rokTaboolaŚledzenie zakupu
taboola_vmp1 rokTaboolaŚledzenie zakupu
B1 rokYahooRemarketing
VISITOR_INFO1_LIVE6 miesięcyYoutubeFunkcja oglądania filmików na Youtube
PREF1 rokYoutubeFunkcja oglądania filmików na Youtube
YSCCzas trwania sesjiYoutubeFunkcja oglądania filmików na Youtube
Uuid1 miesiącFalk TechnologiesRemarketing
dspuuid-D661 miesiącFalk TechnologiesRemarketing
_kuid_6 miesięcyKrux DigitalRemarketing
Lidid2 lataKrux DigitalRemarketing
Cblon4 dniActive CampaignRemarketing
Cbuid60 latActive CampaignRemarketing
cbuid_meta1 tydzieńActive CampaignRemarketing
cto_tld_test1 dzieńActive CampaignRemarketing
ck16 miesięcyLive Ramp IncRemarketing
drtn14508302856 miesięcyLive Ramp IncRemarketing
rlas36 miesięcyLive Ramp IncRemarketing
rtn1-z6 miesięcyLive Ramp IncRemarketing
AWSELBCzas trwania sesjiCheckout ltdFunkcjonowanie systemu płatności
Tuuid2 lataRevcontentRemarketing
tuuid_last_update2 lataRevcontentRemarketing
um22 miesiąceRevcontentRemarketing
cmp9999800281 miesiącRevcontentRemarketing

16. Ochrona danych osobowych

Informacje ogólne

Wszystkie terminy użyte w niniejszym rozdziale mają znaczenie określone w Ustawie o Ochronie Danych Osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych (RODO).

Golden Tree d.o.o. (dale: firma) przetwarza dane osobowe w ramach oferowanych przez siebie usług. Firma zobowiązuje się chronić poufność danych osobowych i prywatność użytkowników swoich usług za pomocą odpowiednich środków organizacyjnych i logiczno-technicznych.

Firma nie ponosi odpowiedzialności za poprawność, kompletność i aktualność danych wprowadzanych przez użytkowników. Firma nie przekazuje danych osobom trzecim, z wyjątkiem kontrahentów, z którymi dostawca ma podpisaną umowę o ochronie danych osobowych, a którzy są związani umową do przestrzegania takich samych standardów ochrony danych osobowych jak firma.

Bazy danych osobowych są przechowywane przez firmę na terenie Unii Europejskiej i nie są przekazywane do innych krajów.

Cel stosowania

Dane osobowe pozyskiwane za pośrednictwem stron internetowych, zarządzanych przez spółkę, w celu dokonania zakupu online, są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby realizacji i dostawy zamówienia.

W przypadku niektórych usług (takich jak otrzymywanie regularnych powiadomień od firmy lub innych działań promocyjnych) firma zbiera dane osobowe za wyraźną zgodą osób, których dane dotyczą. Osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie wycofać zgodę zgodnie z postanowieniami niniejszych warunków.

Wyrażając zgodę na przechowywanie, przetwarzanie i przesyłanie danych osobowych poprzez udział w grach z nagrodami lub poprzez zapisanie się do newslettera za pośrednictwem poczty elektronicznej, osoba, której dane dotyczą, zezwala firmie, jako administratorowi danych osobowych, na przetwarzanie zebranych danych osobowych w celu do próbkowania, badania ankietowego i statystycznego przetwarzania danych, ustalania sposobu korzystania z usług, dostosowywania oferty i segmentacji, badania rynku, informowania o ofercie, nowościach i korzyściach, przesyłania wiadomości na e-mail, numer telefonu i/lub inne materiały reklamowe, informujące użytkowników o usługach sklepu internetowego oraz Golden Tree d.o.o. i podmiotów pokrewnych.

Okres przechowywania

Jeżeli firma przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, są one przetwarzane do czasu odwołania zgody i zażądania usunięcia danych osobowych z bazy.

O ile dane osobowe są przetwarzane na innej podstawie prawnej (np. wykonanie umowy sprzedaży, na podstawie przepisów prawa), firma przechowuje dane osobowe tak długo, jak jest to bezwzględnie konieczne do realizacji celu, dla którego dane zostały zebrane, lub tak długo, jak określa to obowiązujące w danym momencie ustawodawstwo.

Prawa osób, których dotyczą dane osobowe

Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych lub chciałbyś skorzystać z któregokolwiek z poniższych praw związanych z Twoimi danymi osobowymi, skontaktuj się z nami: [email protected] lub prześlij nam swoje żądanie pocztą na adres Golden Tree d.o.o., Alpska cesta 43, 4248 Lesce, Słowenia.

W przypadku realizacji praw związanych z danymi osobowymi, w celu wiarygodnej identyfikacji, firma zażąda od osoby, której dane dotyczą, dodatkowych danych i może odmówić podjęcia działań, jeżeli okaże się, że nie jest w stanie wiarygodnie zidentyfikować osoby.

Firma zobowiązuje się odpowiedzieć na żądanie osoby o skorzystanie z któregokolwiek z poniższych praw najpóźniej w ciągu 30 dni. Jeżeli żądanie nie może zostać spełnione w całości w wyznaczonym terminie, firma powiadomi o tym osobę, podając odpowiednie wyjaśnienie.

Prawo do informacji

Masz prawo do informacji o tym, które z Twoich danych osobowych są przetwarzane przez spółkę, na jakiej podstawie, w jakim celu i jak długo są przechowywane.

Prawo do bycia zapomnianym

Jeśli nie chcesz, aby Twoje dane osobowe były dalej przechowywane i przetwarzane przez firmę, i pod warunkiem, że nie ma innych podstaw prawnych do ich dalszego przechowywania, możesz w dowolnym momencie zażądać od firmy usunięcia Twoich danych osobowych.

Prawo do sprostowania lub usunięcia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi

Korzystając z danych kontaktowych wskazanych w tej części Warunków możesz w dowolnym momencie zażądać sprostowania lub usunięcia swoich danych osobowych, a także złożyć skargę w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez firmę.

W dowolnym momencie możesz zażądać usunięcia swojego adresu e-mail z bazy danych odbiorców powiadomień – napisz na [email protected] lub kliknij link „Wypisz się” na dole wiadomości e-mail.

Aby zrezygnować z otrzymywania okazjonalnych wiadomości SMS dot. promocji, kliknij link na dole otrzymanej wiadomości SMS. Zostaniesz przekierowany na stronę, na której możesz wpisać swój numer telefonu lub numer telefonu, na który nie chcesz już otrzymywać wiadomości SMS. Po wpisaniu numeru telefonu kliknij czerwony przycisk z napisem „Wypisz się”, a Twój numer telefonu zostanie usunięty z bazy odbiorców wiadomości.

Zarejestrowani użytkownicy mogą w każdej chwili zaprzestać korzystania ze sklepu internetowego i anulować rejestrację. Wolę anulowania rejestracji należy przesłać na piśmie. Przed złożeniem oświadczenia o anulowaniu rejestracji użytkownik musi uregulować wszystkie zaległe zobowiązania wobec firmy z tytułu zakupów dokonanych w sklepie internetowym. Firma będzie chronić poufność danych osobowych i prywatność użytkowników sklepu internetowego w ramach niniejszej polityki prywatności nawet w przypadku anulowania rejestracji.

Prawo do przenoszenia danych osobowych

Osoba, której dane dotyczą, może zażądać od przetwarzającego udostępnienia jej dotyczących jej danych osobowych, które dostarczyła administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie.

Prawo do skutecznego środka ochrony prawnej

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Information Commissioner Republiki Słowenii), a także prawo do skorzystania ze środków odwoławczych od decyzji organu nadzorczego lub w przypadku bezczynności organu nadzorczego. W każdym przypadku prosimy o wcześniejsze skorzystanie z prawa do złożenia skargi bezpośrednio w firmie, za pośrednictwem wskazanych danych kontaktowych.

Prawa związane ze zautomatyzowanym przetwarzaniem

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo nie podlegać działaniom wynikającym tylko z profilowania, analizy lub przewidywania za pomocą zautomatyzowanych środków przetwarzania. W takim przypadku osoba fizyczna może złożyć reklamację, korzystając z podanych danych kontaktowych.

Prawo do wycofania zgody

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wycofać zgodę na dalsze przetwarzanie danych osobowych, gdy przetwarzanie to odbywa się na podstawie zgody (np. w przypadku otrzymywania wiadomości promocyjnych).

 

Dane spółki:

Golden Tree d. o. o.

Alpska cesta 43

4248 Lesce

Numer rejestrowy: 6708501000

NIP: SI28639103 (płatnik podatku)

Spółka zarejestrowana w Sądzie Okręgowym w Kranju pod nrem SRG 2014/46021 od dnia 17. 10. 2014

Kapitał zakładowy: 7.500,00 EUR

Numer konta w banku Lon d. d. Kranj, nr: SI56 6000 0000 0453 449

Aktualizacja warunków sprzedaży: 15.02.2023.